MěV KSČM Český Těšín

MENU

Co odhalily volby do KZ v roce 2012 01.09.2013 15:52Do PDF

V MěO KSČM Český Těšín můžeme po krajských volbách posuzovat efektivnost práce jak funkcionářského aktivu, tak řadových členů a sympatizantů. Místní výsledky jsou kopii celostátního trendu ovlivněné především kroky předešlých pravicových vlád, které snad lidi již pochopili. Avšak to ukáže až budoucí zejména komunální a parlamentní volby. Po volbách do KZ jsou v šoku pravicové strany a jejich celostátní mediální nástroje.

V krajských volbách bylo dosaženo v Českém Těšíně celkově takovýchto výsledků: KDU ČSL 23,73 %, ČSSD 23,01 %, KSČM 17,82 %, ODS 9,47 %, TOP 09 2,54 % a tak dále. Za zmínku stojí výsledek Zemanovců 7,68 % a KSČ 1,94 %, které mohly alespoň z poloviny připadnout KSČM.

Na zasedání MěV dne 7.11.2012 jsme podrobně analyzovali možné zdroje výsledků, celkově, po okrscích a působnosti jednotlivých ZO, hledali jsme příčiny rozdílů samotné volební účasti, ale i hlasů pro levici a pravici. Ne na všechny otázky jsme našli jasné odpovědi.

Z pohledu metod práce MěO jsme rekapitulovali vlastní akce, které jsme realizovali a jejichž efekt je pro volební výsledek těžko vyhodnotitelný. Vycházíme z toho, že se nám daří obtížně obsazovat všechny okrskové volební komise a jednání s nečleny v okrskových komisích. Myslíme si, že se nám osvědčuje dlouhodobá práce mezi občany, diskuse o problémech a možných dopadů reforem na běžné občany včetně mladé generace. Zvláštní pozornost věnujeme propagaci HaNo ve skřínce v centru města. Všímáme si, že se lidi zastavují a čtou. Nepravidelně distribujeme 100 ks HaNo s dopisem MěV KSČM spoluobčanům do náhodně vybraných schránek obyvatel, ve kterém se snažíme vysvětlovat postoje KSČM k aktuálním problémům celospolečenským, regionálním i komunálním. Spojujeme komunální informovanost s informaci o přeshraniční spolupráci s levicovými subjekty.

Kdože to zaspal … ? … je otázkou v knize návštěv na našem webu. Je nám líto, že ke krajským volbám všechny politické subjekty kromě KSČM využili bezplatnou inzerci a propagaci kandidátů v Těšínských listech, které jsou vydávány a distribuovány do domácnosti městským úřadem.

Volební výsledek v Českém Těšíně mohl být lepší. Některé příčiny jsme měli předvídat my, jiné měl předvídat někdo jiný …? Nejbližší volby totiž nemusí být v předpokládaných termínech.

MěV KSČM Č.Těšín


Zpět

LOGIN Copyright © 2014
Přidejte si nás na facebooku
Reklama: