MěV KSČM Český Těšín

MENU

Postoj KSČM k útlumu těžby černého uhlí na Karvinsku 06.04.2021 11:28Do PDF

K dlouhodobým prioritám KSČM patří bezpečnost obyvatel ČR. Nejinak je tomu i v Moravskoslezském kraji, kde „Bezpečnost, zdraví, soběstačnost a solidarita“ byly hlavními tématy volebního programu v krajských volbách v loňském roce.

Z pohledu energetické bezpečnosti je pro KSČM zásadní podporovat energetickou nezávislost České republiky s využitím vyváženého energetického mixu, postaveného na jaderné energetice  a využívající regionální energetické zdroje. Zde mají své nezastupitelné místo i zařízení na společnou výrobu tepla a elektřiny (kogenerece obecně), obnovitelné zdroje energie. A z toho vyplývající je i společensky odpovědný přístup ke spotřebě energie na všech úrovních a rovněž využití energeticky efektivních technologii ve všech oblastech  života (tzn. jak v ekonomické  sféře, tak v oblasti života obyvatel i v neziskové oblasti – nemocnice, sociální ústavy, společenské organizace, úřady).

Bez stabilního, bezpečného, ekonomicky efektivního a enviromentálně šetrného přístupu k energiím a bez její šetrné spotřeby nelze plně zajistit ekonomickou, sociální a politickou stabilitu. Energetická bezpečnost je proto důležitým politickým a bezpečnostním tématem. Plynulé dodávky energií jsou pro chod a fungování každého státu naprosto nezbytné.

Předložený materiál ve svém obsahu charakterizuje problematiku zajištění energetické a teplárenské bezpečnosti v Moravskoslezském kraji.  Charakterizuje jeho možnosti a současný stav, tak jak vyplývá z dopadové studie „Odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji“ (dále jen Analýza MSK), kterou zadal ke zpracování Moravskoslezský kraj.

Tento předložený materiál se rovněž zabývá dopadem útlumu těžby černého uhlí na Karvinsku ve vztahu k dopadu na hutnictví, slévárenský a ocelárenský průmysl, a to zejména prostřednictvím výroby koksu. Za vážnou považujeme i situaci, která nastane vlivem dovozu potřebného množství suroviny v logistice a skladování. Této oblasti se však materiál podrobně nevěnuje.

ZDROJ:

https://www.kscm.cz/cs/aktualne/temata/postoj-kscm-k-utlumu-tezby-cerneho-uhli-na-karvinsku

PDF stáhnete ZDE


Zpět

LOGIN Copyright © 2014
Přidejte si nás na facebooku
Reklama: