MěV KSČM Český Těšín

MENU

Stanovisko MěV KSČM k výsledkům komunálních voleb 2010 01.09.2013 16:06Do PDF

Stanovisko MěV KSČM
k výsledkům komunálních voleb 2010

Vážení spoluobčané,
rozhodli jsme se vás informovat o postoji MěV KSČM k výsledkům komunálních voleb v našem městě v roce 2010. Toto stanovisko je zveřejněno na našich dvou vývěsných skřínkách a www.kscmct.cz.

Neúspěšné strany v komunálních volbách se rozhodly z důvodů zjevného nakupování hlasů sdružením SOS zpochybnit výsledky voleb a způsob hlasování soudní cestou.
Dne 18. listopadu 2010 nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, jehož výrok zní takto:
Hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Český Těšín konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 je neplatné.
Při zvažování připojit se ke zpochybnění výsledků voleb, jsme diskutovali s voliči a kladli jsme si otázky:
• Je nakupování hlasů (různými otevřenými a skrytými metodami ) zakázáno ?
• Proč se nic neděje i když na tyto skutečnosti poukazují i jiné subjekty v různých místech ČR včetně medií ?
• Jak je možné nakupování hlasů v dalších místech ČR bez zásahů kompetentních orgánů ?
• Jaké jsou to strany ve vedení města i státu, když vědí o těchto jevech a nedokázaly tento způsob dosud postavit mimo zákon ?
• Jaké jsou to strany ve vedení, když dosud tento problém nebyl zakotven v zákoně jako nezákonný ?
• Proč se nepřipojily ke zpochybnění výsledků voleb ve městě subjekty jako KDU ČSL a ODS ?
Věříme, že na otázky si odpovíte sami.

MěO KSČM Český Těšín vždy respektovala rozhodnutí voličů ve volbách. Respektujeme rozložení politických sil tak jak rozhodli občané i když s výsledky nejsme vždycky spokojeni. Zastupitelé a členové výborů a komisí za KSČM dbají při jednáních o prospěch vás spoluobčanů a budoucnost města. Respektujeme skutečnost, že ve volbách většina voličů dala své hlasy jiným programům, než nabídla MěO KSČM.
Nové hlasování je v termínu, kterým se nedejte zaskočit.Přijďte k volbám 8.1.2011 !

Volte č. 10
Přesto se ucházíme v novém hlasování 8.1.2011 o vaše hlasy. Nabízíme vám kvalitní kandidáty a solidní program, který je ve prospěch našeho města. V našem volebním programu máme zakotveno, že nepodpoříme další zadlužování města a rozmach hazardu, ale podpoříme jeho rozvoj v oblastech :
• vzdělanosti,
• kvality života živnostníků, zaměstnanců, studentů a absolventů škol, seniorů,
zaměstnanosti ve službách
• bezpečnosti ve městě
• kvality ovzduší a životního prostředí

Nenechte za sebe rozhodovat jiné !

Na závěr dovolte několik otázek k vašemu zamyšlení:
• Je vám lhostejné jaký vzduch dýcháte vy a vaše děti ?
• Je vám jedno jak vypadají po 5 letech prostory zimního stadionu, kde vyrůstají mladí sportovci ?
• Nevadí vám v Těšínských listech dlouhodobá propagace vládnoucích stran města bez jediného názoru nevládních politických subjektů ?
• Nevadí vám dlouhodobě nerovná finanční podpora církevních organizací na úkor podpory jiných zájmových organizací ?
• Nevadí vám, že naše město vytváří ideální podmínky pro život různým pochybným, často trestně stíhaných osobám širokého regionu ?
• Jste spokojeni s tím co pro vaši budoucí dny připravili a připravují pravicové vládní strany, kterým jste dali svůj hlas tím, že jste k volbám nepřišli ?

Městská organizace KSČM se rázně distancuje od nakupování voličů jakýmkoli způsobem a jakoukoli stranou či hnutím. Dodržujeme a budeme dodržovat zákony této země, ale i jisté principy mravnosti.

Děkujeme voličům, kteří odevzdali hlasy kandidátům KSČM za kultivovanou účast ve volbách a to nejen v posledních.

Nabízíme vám program levice – program, který prospěje naprosté většině obyvatel. Program, který je solidárný ke všem, kteří chtějí a můžou.
Není solidární k těm, kteří mohou a nechtějí.MěV KSČM
Viaduktova 18
Český Těšín


Zpět

LOGIN Copyright © 2014
Přidejte si nás na facebooku
Reklama: