MěV KSČM Český Těšín

MENU

Jak pracují odborné komise města 01.09.2013 16:36Do PDF

 

    Jak pracovali naši lidé v odborných komisích Městského úřadu Český Těšín ?

 

    Máme přiloženy v písemné podobě zprávy z komisí

    -Chasák Vladislav- kulturní komise

    -Šunalová Zuzaba-komise životního prostředí

    -Prymus Karel -kontrolní výbor-předseda kontrolního výboru

    -Mlýnek Vladislav-komise tělovýchovy

    -Matíková Renáta- komise Rada zdraví

   -Jurčagová Jana-komise prevence kriminality

 

   Z přiložených písemných zpráv se dá už jen pohledem usoudit,jak která komise pracuje,

   či zda je jen „do počtu“.

    Čile pracují členové kulturní komise,město Český Těšín žije svými kulturními událostmi.

   Naše město se řadí k místům s významnými kulturními akcemi,vyvíjí zde činnost

   soubor lidových písní a tanců Slezan,sídlí zde Matice slezská,s.Chasák určitě odvádí dobrou

   poráci,je zcela jistě přínosem pro tuto komisi.

    V komisi životního prostředí pracuje mladý člověk za naši stranu,Zuzanka Šunalová.

  Mládí má vždy neotřelé názory,postřehy,zúčastnila se dohadování členů u výběrového řízení

  na nový subjekt pečující o údržbu zelěně.V této komisi se řešily hlukové stěny,tolik

  potřebné kvůli četné železniční dopravě,naše město je důležitý železniční uzel.Stejně důležitý

  je i sběr druhotných odpadů.je důležitá čistota životního prostředí a s tím spojené kontejnery

  na odpad,třídění odpadu.Neméně důležitou otázkou k řešení v komisi životního prostředí

 je spalování u rodinných domků.Zuzana Šunalová v závěru své zprávy přikládá věci,problémy,

 které by se měly dle jejího názoru ve městě řešit,které by bylo záhodno řešit.Uvádí tady

 estetizaci a zazelenění ul.Hlavní,prodej u vietnamských obchodníků na ulici,kdy tkz.tržiště

 hyzdí zcela určitě okolí.Mělo by se nadále pracovat s otázkou divokých skládek,daleko více

 „tlačit“ na majitele psů,postihovat psí exkrementy v místech,kde se především pohybují děti.

  Pohyb je lidskému tělu prospěšný,určitě tvrdí členové tělovýchovné komise.Členem této

 komise je člen naší strany Vladislav Mlýnek,žije se tam sportem,sportovními akcemi jako je

 fotbal,florbal,badminton,krasobruslení.Patří sem činnost kolem zimního stadionu i koupaliště.

 V jejich náplni práce je sledovat vytíženost sportovních zařízení města,organizace turnajů

 s podporou města,podpora grantů neziskovým organizacím pro daný kalendářní rok.

     Ženu máme v Radě pro zdraví ,pracuje zde Renáta Matíková.Občany města pálí otázka

 tělesně postižených,chráněné dílny,snižování pracovníků u domova důchodců.Této komise

 se dotýká také otázka úspor,balíčku úspor a audit s tím spojený.Rada pro zdraví byla navštívit

 prostředí Charity Těšín,podívala se do chráněných dílen na Dolní Žukov.

     Náš zastupitel Karel Prymus je nejen členem kontrolního výboru,je současně i přesedou

 tohoto výboru.Práce složitá,ostře sledovaná,finance se musí správně rozdělit a hlídat.Karel

 Prymus dělá tuto práci dobře,kontrolní výbor se musí a zabývá se připomínkami z řad občanů.

 Na svá zasedání si výbor zve vedoucí odborů,velitele Městské policie i některé pracovníky

 radnice.Karel Prymus ve své zprávě uvádí,že kupř.on osobně se podílel na kontrole zimního

 opatření města Český Těšín a stavu mostu.V kontrolním výboru se řeší otázky řidičů aut,

 kteří nejsou spokojeni se stavem silnice,auta trpí výtluky na cestách ve městě.I v kontrolní

 komisi je stále co zlepšovat.

   Za prevenci kriminality podává vyjádření Jana Jurčagová.Tato komise nepracuje až tak

 aktivně,jak by možná bylo zapotřebí,v roce 2012 jsme se sešli jen 2x,jen vždy něco zkonstatujeme

 a to je vše,na začátku roku trochu více diskutujeme u předkládaných návrhů neziskovek

 pro získání peněžních prostředků z rozpočtu města,a to je vše,dle osobního názoru s.Jurčagové.

  

 

  


Zpět

LOGIN Copyright © 2014
Přidejte si nás na facebooku
Reklama: